Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön - Bergviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergviken 1508 21,0% 26,9% 25,9% 26,3% 6,6% 49,8% 50,2% 2,2%  
Summa 1508 21,0% 26,9% 25,9% 26,3% 6,6% 49,8% 50,2% 2,2%

http://www.val.se