Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Luleå Norra Valkrets 29474 24,2% 32,9% 23,6% 19,3% 9,1% 51,6% 48,4% 4,4%  
Luleå Södra Valkrets 29928 17,7% 31,9% 25,3% 25,2% 6,9% 49,0% 51,0% 2,8%  
Luleå 59402 20,9% 32,4% 24,4% 22,3% 8,0% 50,3% 49,7% 3,6%

http://www.val.se