Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön - Luleå Norra Valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bensbyn-Brändön 1324 11,9% 40,7% 26,9% 20,5% 5,7% 52,7% 47,3% 1,4%  
Björkskatan norra 1500 17,8% 38,2% 29,7% 14,3% 7,5% 49,1% 50,9% 3,3%  
Björkskatan södra 1631 20,4% 36,5% 25,7% 17,4% 7,2% 49,3% 50,7% 5,5%  
Bredviken-Lerbäcken 1504 13,6% 37,8% 23,9% 24,7% 7,4% 50,1% 49,9% 1,9%  
Hertsö centrum 1431 20,8% 37,7% 26,6% 14,8% 8,9% 48,6% 51,4% 7,5%  
Hertsö kullar 1316 22,9% 35,0% 24,3% 17,7% 9,3% 51,0% 49,0% 5,5%  
Hertsö ängar 1526 19,0% 34,3% 30,3% 16,4% 8,6% 54,0% 46,0% 8,3%  
Jämtön-Vitå 730 13,3% 29,0% 28,1% 29,6% 7,0% 53,6% 46,4% 1,6%  
Knöppelåsen 1618 15,3% 38,7% 26,0% 20,1% 6,4% 48,1% 51,9% 1,7%  
Lulsundet 1012 12,6% 38,9% 25,3% 23,1% 8,0% 51,1% 48,9% 1,3%  
Malmudden 1393 21,5% 33,7% 24,0% 20,9% 7,3% 45,0% 55,0% 2,3%  
Niemisel-Prästholm 708 13,3% 23,7% 32,8% 30,2% 5,8% 54,5% 45,5% 1,6%  
Persön 1141 14,5% 35,0% 26,0% 24,5% 6,0% 53,6% 46,4% 1,8%  
Porsö centrum 1487 69,2% 21,7% 5,6% 3,4% 14,5% 58,4% 41,6% 11,0%  
Porsön-Björsbyn 2271 57,8% 21,7% 13,7% 6,8% 25,5% 60,0% 40,0% 7,0%  
Porsöudden 971 41,2% 32,7% 19,2% 6,9% 9,7% 52,9% 47,1% 6,6%  
Rutvik 818 13,3% 51,0% 20,0% 15,6% 5,9% 51,1% 48,9% 1,7%  
Råneå 1912 12,7% 27,1% 23,9% 36,3% 6,7% 49,3% 50,7% 2,0%  
Svartöstan-Lövskatan 1361 23,9% 31,4% 27,2% 17,6% 8,2% 52,4% 47,6% 4,0%  
Södra Örnäset 1687 25,8% 34,6% 20,8% 18,9% 7,8% 50,8% 49,2% 7,0%  
Örnäset-Skurholmen 2133 18,9% 26,1% 25,1% 29,9% 6,2% 49,1% 50,9% 4,1%  
Luleå Norra Valkrets 29474 24,2% 32,9% 23,6% 19,3% 9,1% 51,6% 48,4% 4,4%

http://www.val.se