Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön - Niemisel-Prästholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Niemisel-Prästholm 708 13,3% 23,7% 32,8% 30,2% 5,8% 54,5% 45,5% 1,6%  
Summa 708 13,3% 23,7% 32,8% 30,2% 5,8% 54,5% 45,5% 1,6%

http://www.val.se