Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön - Malmudden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malmudden 1393 21,5% 33,7% 24,0% 20,9% 7,3% 45,0% 55,0% 2,3%  
Summa 1393 21,5% 33,7% 24,0% 20,9% 7,3% 45,0% 55,0% 2,3%

http://www.val.se