Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön - Jämtön-Vitå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jämtön-Vitå 730 13,3% 29,0% 28,1% 29,6% 7,0% 53,6% 46,4% 1,6%  
Summa 730 13,3% 29,0% 28,1% 29,6% 7,0% 53,6% 46,4% 1,6%

http://www.val.se