Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön - Hertsö ängar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hertsö ängar 1526 19,0% 34,3% 30,3% 16,4% 8,6% 54,0% 46,0% 8,3%  
Summa 1526 19,0% 34,3% 30,3% 16,4% 8,6% 54,0% 46,0% 8,3%

http://www.val.se