Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön - Porsö centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Porsö centrum 1487 69,2% 21,7% 5,6% 3,4% 14,5% 58,4% 41,6% 11,0%  
Summa 1487 69,2% 21,7% 5,6% 3,4% 14,5% 58,4% 41,6% 11,0%

http://www.val.se