Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön - Lulsundet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lulsundet 1012 12,6% 38,9% 25,3% 23,1% 8,0% 51,1% 48,9% 1,3%  
Summa 1012 12,6% 38,9% 25,3% 23,1% 8,0% 51,1% 48,9% 1,3%

http://www.val.se