Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön - Björkskatan södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björkskatan södra 1631 20,4% 36,5% 25,7% 17,4% 7,2% 49,3% 50,7% 5,5%  
Summa 1631 20,4% 36,5% 25,7% 17,4% 7,2% 49,3% 50,7% 5,5%

http://www.val.se