Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön - Hertsö centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hertsö centrum 1431 20,8% 37,7% 26,6% 14,8% 8,9% 48,6% 51,4% 7,5%  
Summa 1431 20,8% 37,7% 26,6% 14,8% 8,9% 48,6% 51,4% 7,5%

http://www.val.se