Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön - Svartöstan-Lövskatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svartöstan-Lövskatan 1361 23,9% 31,4% 27,2% 17,6% 8,2% 52,4% 47,6% 4,0%  
Summa 1361 23,9% 31,4% 27,2% 17,6% 8,2% 52,4% 47,6% 4,0%

http://www.val.se