Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön - Rutvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rutvik 818 13,3% 51,0% 20,0% 15,6% 5,9% 51,1% 48,9% 1,7%  
Summa 818 13,3% 51,0% 20,0% 15,6% 5,9% 51,1% 48,9% 1,7%

http://www.val.se