Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön - Bensbyn-Brändön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bensbyn-Brändön 1324 11,9% 40,7% 26,9% 20,5% 5,7% 52,7% 47,3% 1,4%  
Summa 1324 11,9% 40,7% 26,9% 20,5% 5,7% 52,7% 47,3% 1,4%

http://www.val.se