Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön - Hertsö kullar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hertsö kullar 1316 22,9% 35,0% 24,3% 17,7% 9,3% 51,0% 49,0% 5,5%  
Summa 1316 22,9% 35,0% 24,3% 17,7% 9,3% 51,0% 49,0% 5,5%

http://www.val.se