Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön - Munkeberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munkeberg 1096 14,9% 29,6% 27,5% 28,1% 6,4% 46,7% 53,3% 2,9%  
Summa 1096 14,9% 29,6% 27,5% 28,1% 6,4% 46,7% 53,3% 2,9%

http://www.val.se