Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön - Bergnäset-Gäddvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergnäset-Gäddvik 1873 12,7% 33,8% 26,8% 26,7% 6,8% 50,9% 49,1% 1,2%  
Summa 1873 12,7% 33,8% 26,8% 26,7% 6,8% 50,9% 49,1% 1,2%

http://www.val.se