Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön - Antnäs-Måttsund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Antnäs-Måttsund 1193 11,6% 41,2% 25,4% 21,8% 5,3% 51,8% 48,2% 1,4%  
Summa 1193 11,6% 41,2% 25,4% 21,8% 5,3% 51,8% 48,2% 1,4%

http://www.val.se