Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön - Hammaren

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hammaren 1463 16,3% 44,3% 31,2% 8,2% 10,0% 50,6% 49,4% 2,9%  
Summa 1463 16,3% 44,3% 31,2% 8,2% 10,0% 50,6% 49,4% 2,9%

http://www.val.se