Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön - Stadsön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stadsön 1203 16,4% 34,1% 20,9% 28,7% 7,8% 48,4% 51,6% 4,4%  
Summa 1203 16,4% 34,1% 20,9% 28,7% 7,8% 48,4% 51,6% 4,4%

http://www.val.se