Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön - Gammelstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gammelstad 1631 13,4% 33,2% 24,0% 29,4% 6,9% 48,5% 51,5% 2,1%  
Summa 1631 13,4% 33,2% 24,0% 29,4% 6,9% 48,5% 51,5% 2,1%

http://www.val.se