Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön - Notviken-Karlsvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Notviken-Karlsvik 856 14,4% 36,8% 28,3% 20,6% 7,7% 51,4% 48,6% 2,5%  
Summa 856 14,4% 36,8% 28,3% 20,6% 7,7% 51,4% 48,6% 2,5%

http://www.val.se