2010-09-22 19:24:15

Val till kommunfullmäktige - Preliminärt valresultat - Uppsala län

Samtliga 213 valdistrikt räknade

Preliminär röstfördelning per kommun - Uppsala län

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
33,8% 13,0% 4,4% 3,2% 30,6% 3,6% 6,2% 4,5% 0,6% 1,9% 0,2% 82,1%
14,0% 20,9% 4,2% 4,1% 33,4% 4,4% 3,9% 5,0% 10,0% 2,3% 0,6% 78,8%
27,3% 6,3% 9,1% 3,0% 36,7% 2,4% 4,1% 3,6% 7,4% 1,8% 0,3% 83,7%
30,5% 8,5% 9,8% 4,7% 19,4% 3,4% 5,2% 2,7% 15,7% 1,0% 0,4% 86,8%
15,0% 17,7% 3,8% 2,5% 44,7% 4,9% 5,0% 5,7% 0,6% 1,8% 0,4% 81,9%
28,2% 7,0% 9,9% 5,6% 24,5% 6,7% 12,1% 3,3% 2,7% 1,4% 0,4% 84,0%
16,0% 4,7% 4,5% 1,5% 43,2% 5,4% 3,7% 7,3% 13,7% 2,0% 0,6% 82,1%
19,5% 18,4% 4,3% 2,9% 37,8% 4,0% 4,1% 4,1% 4,7% 1,8% 0,7% 81,1%
Uppsala län 26,7% 9,6% 8,1% 4,6% 28,6% 5,6% 9,2% 3,8% 3,9% 1,6% 0,4% 83,3%

http://www.val.se