2010-09-22 21:04:51

Val till kommunfullmäktige - Preliminärt valresultat - Västmanlands län

Samtliga 142 valdistrikt räknade

Preliminär röstfördelning per kommun - Västmanlands län

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
21,1% 5,9% 10,4% 4,6% 40,3% 6,3% 4,6% 4,1% 2,7% 2,0% 0,5% 80,9%
8,1% 1,9% 2,3% 2,3% 24,0% 55,7% 1,0% 4,5%   1,6% 0,7% 78,6%
14,8% 4,2% 9,5% 5,8% 50,4% 8,3% 3,1% 4,0%   1,5% 0,5% 78,5%
21,6% 11,3% 17,7% 3,7% 32,4% 5,5% 3,6% 4,1%   2,5% 0,7% 82,0%
19,2% 8,3% 5,3% 3,1% 45,2% 8,3% 4,0% 5,2% 1,3% 1,4% 0,3% 78,9%
9,4% 8,5% 12,4% 1,2% 47,5% 14,9% 3,4% 2,4%   2,7% 0,8% 81,7%
15,4% 17,3% 4,6% 3,8% 34,5% 4,3% 4,6% 4,7% 10,6% 1,9% 0,6% 81,8%
6,8% 6,7% 31,0% 1,2% 37,6% 7,6% 4,6% 2,9% 1,6% 1,4% 2,2% 80,9%
14,2% 7,5% 7,3% 3,2% 48,6% 10,7% 2,3% 4,9% 1,1% 1,8% 0,3% 79,1%
28,2% 4,0% 11,0% 4,0% 35,1% 5,1% 6,1% 4,6% 1,8% 1,3% 0,4% 82,1%
Västmanlands län 22,5% 6,1% 9,8% 3,8% 37,4% 8,5% 4,9% 4,5% 2,4% 1,5% 0,5% 81,2%

http://www.val.se