2010-09-22 18:51:25

Val till kommunfullmäktige - Preliminärt valresultat - Jämtlands län

Samtliga 100 valdistrikt räknade

Preliminär röstfördelning per kommun - Jämtlands län

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
15,6% 20,5% 3,7% 1,5% 35,4% 3,4% 6,8% 2,3% 10,9% 2,1% 0,4% 77,8%
15,6% 15,3% 3,7% 0,7% 53,1% 6,7% 2,9% 2,1%   1,9% 0,2% 79,0%
15,2% 13,1% 4,1% 1,9% 41,8% 5,4% 1,3% 7,7% 9,4% 1,5% 0,3% 78,6%
16,5% 24,8% 2,7% 2,5% 37,7% 7,2% 5,9% 2,6%   2,1% 0,5% 80,8%
1,9% 21,2% 0,4% 0,3% 55,2% 6,9% 0,8% 1,8% 11,5% 3,0% 0,4% 78,1%
14,6% 13,0% 1,7% 1,2% 45,6% 8,4% 1,6% 4,8% 9,0% 2,0% 0,6% 79,9%
16,9% 17,5% 6,5% 2,4% 32,5% 1,9% 5,9% 0,9% 15,4% 2,0% 0,2% 81,2%
19,8% 17,0% 5,0% 2,1% 39,6% 6,3% 7,8% 2,2%   1,6% 0,4% 81,2%
Jämtlands län 17,1% 17,5% 4,2% 1,9% 40,7% 6,1% 5,7% 2,8% 4,1% 1,8% 0,4% 80,3%

http://www.val.se