2014-06-24 15:25:16

Val till kommunfullmäktige - Karta - Heby

Vid val till kommunfullmäktige visar kartorna län, kommuner, kommunvalkretsar och valdistrikt.

Karta över $namn Valdistrikt: 12 Vaksalagatan-Njord Valdistrikt: 54 Höganäs-Väderkvarnsgatan Valdistrikt: 144 Källsprånget Valdistrikt: 4 Östra Luthagen Valdistrikt: 185 Sernanders väg västra Valdistrikt: 63 Östra Löten Valdistrikt: 132 Fålhagen-Almtuna Valdistrikt: 6 Mikaelsplan Valdistrikt: 2 Sankt Johannes Valdistrikt: 5 Orphi drängars plats Valdistrikt: 53 Kantorsgatan Valdistrikt: 47 Centrala Svartbäcken Valdistrikt: 7 Linnéträdgården Valdistrikt: 49 Tornet Valdistrikt: 131 Fålhagen-Vaksala Torg Valdistrikt: 101 Luthagen-Norra station Valdistrikt: 269 Gottsunda-Blomdahls väg Valdistrikt: 94 Rackarberget Valdistrikt: 44 Östra Tuna Backar Valdistrikt: 96 Sydvästra Luthagen Valdistrikt: 141 Skomakarberget Valdistrikt: 99 Luthagen-Dalgatan Valdistrikt: 95 Studentvägen Valdistrikt: 187 Kåbo-Batteriparken Valdistrikt: 51 Djäknegatan Valdistrikt: 184 Sernanders väg östra Valdistrikt: 91 Norra Luthagen Valdistrikt: 61 Västra Gränby Valdistrikt: 92 Centrala Luthagen Valdistrikt: 1 Skolparken Valdistrikt: 11 Västra Höganäs Valdistrikt: 102 Luthagen-Prästgårdsgatan Valdistrikt: 193 Eriksberg-Marmorvägen Valdistrikt: 55 Östra Höganäs Valdistrikt: 9 Södra Centrum Valdistrikt: 142 Norra Salabacke Valdistrikt: 58 Södra Gränby Valdistrikt: 97 Tiundaskolan Valdistrikt: 56 Södra Kvarngärdet Valdistrikt: 52 Väktargatan Valdistrikt: 266 Sydvästra Valsätra Valdistrikt: 271 Mellersta Gottsunda Valdistrikt: 138 Västra Salabacke Valdistrikt: 145 Östra Salabacke Valdistrikt: 41 Polishuset Valdistrikt: 190 Sommarro Valdistrikt: 268 Norra Gottsunda Valdistrikt: 10 Samariterhemmet Valdistrikt: 139 Byggmästaren Valdistrikt: 69 Norra Nyby Valdistrikt: 191 Eriksberg-Västertorg Valdistrikt: 42 Södra Svartbäcken Valdistrikt: 133 Norra Fålhagen Valdistrikt: 8 Centrum Valdistrikt: 186 Västra Flogsta Valdistrikt: 100 Fyrisvall-Seminariet Valdistrikt: 143 Källparken Valdistrikt: 13 Fålhagen-Östra Station Valdistrikt: 57 Norra Kvarngärdet Valdistrikt: 273 Södra Gottsunda Valdistrikt: 62 Södra Löten Valdistrikt: 189 Kungsgärdet Valdistrikt: 66 Nyby gård Valdistrikt: 50 Norra Kvargärdet Valdistrikt: 265 Valsätra-Spinnrocksvägen Valdistrikt: 64 Norra Löten Valdistrikt: 65 Västra Löten Valdistrikt: 272 Östra Gottsunda Valdistrikt: 140 Södra Salabacke Valdistrikt: 43 Svartbäcken-Fyrishov Valdistrikt: 136 Norra Kungsängen Valdistrikt: 105 Östra Stenhagen Valdistrikt: 45 Västra Tuna Backar Valdistrikt: 270 Gottsunda centrum Valdistrikt: 98 Rickomberga Valdistrikt: 192 Östra Eriksberg Valdistrikt: 183 Södra Flogsta Valdistrikt: 264 Nordöstra Valsätra Valdistrikt: 194 Norra Norby Valdistrikt: 68 Södra Nyby Valdistrikt: 67 Yrsaparken Valdistrikt: 93 Observatoriet Valdistrikt: 48 Norra Svartbäcken Valdistrikt: 60 Gränbyparken Valdistrikt: 134 Östra Fålhagen Valdistrikt: Jakobsberg, Bryggeriet, Turbo m.fl Valdistrikt: Centrum Valdistrikt: 195 Södra Norby Valdistrikt: 107 Stenhagen-Herrhagen Valdistrikt: Åkra Valdistrikt: 108 Västra Stenhagen Valdistrikt: 182 Berthåga-Flogsta Valdistrikt: 137 Södra Kungsängen Valdistrikt: 181 Ekeby Valdistrikt: Kungsängen-Valla-Vasastaden Valdistrikt: 275 Norra Sunnersta Valdistrikt: 276 Mellersta Sunnersta Valdistrikt: 146 Norra Årsta Valdistrikt: 404 Vänge tätort Valdistrikt: 344 Bälinge tätort Valdistrikt: 261 Ulleråker Valdistrikt: 323 Norra Storvreta Valdistrikt: 3 Fjärdingen Valdistrikt: 106 Stenhagen-Kvarnbo Valdistrikt: 59 Norra Gränby Valdistrikt: 302 Östra Björklinge Valdistrikt: 274 Östra Sunnersta Valdistrikt: 196 Västra Norby Valdistrikt: 262 Malma backe-Valsätra-Rosendal Valdistrikt: 301 Västra Björklinge Valdistrikt: 188 Kåbo Valdistrikt: 277 Södra Sunnersta Valdistrikt: 135 Fålhagen-Boländerna Valdistrikt: 223 Södra Nåntuna Valdistrikt: 103 Husbyborg Valdistrikt: 104 Hällby Valdistrikt: 263 Ultuna-Ulleråker Valdistrikt: 267 Gottsunda-Vårdsätra Valdistrikt: 221 Kungsängens gård-Vilan Valdistrikt: 197 Eriksberg-Håga Valdistrikt: Dalhem, Gärdesta, Hagaberg m.fl. Valdistrikt: 46 Ärna Valdistrikt: Sala S Valdistrikt: 70 Gamla Uppsala Valdistrikt: 345 Bälinge glesbygd Valdistrikt: 342 Lövstalöt Valdistrikt: Tierps köping södra Valdistrikt: 361 Vaksala-Jälla Valdistrikt: 346 Skuttunge Valdistrikt: 326 Vattholma Valdistrikt: 341 Börje Valdistrikt: 325 Storvretabygden Valdistrikt: Örbyhus Valdistrikt: Sala N Valdistrikt: 403 Balingsta-Ramsta-Hagby Valdistrikt: 405 Vängebygden Valdistrikt: Vassunda Valdistrikt: 304 Viksta Valdistrikt: 304 Viksta Valdistrikt: 402 Dalby-Uppsala-Näs-Västeråker Valdistrikt: Fors Valdistrikt: Folkärna Valdistrikt: 343 Jumkil-Åkerby Valdistrikt: 407 Järlåsa Valdistrikt: 327 Skyttorp-Tensta Valdistrikt: 406 Åland-Skogstibble Valdistrikt: 303 Björklinge glesbygd Valdistrikt: Kumla-Ransta-Tärna Valdistrikt: Vendel Valdistrikt: Tobo Valdistrikt: 347 Åkerlänna Valdistrikt: Horndal Valdistrikt: Örsundsbro V Valdistrikt: Månkarbo Valdistrikt: Söderfors Valdistrikt: Morgongåva Valdistrikt: Torstuna Valdistrikt: Harbo Valdistrikt: Kyrkbyn Valdistrikt: Sala Ö Valdistrikt: Västerlövsta Västra - Enåker Valdistrikt: 89 Haraker-Romfartuna Valdistrikt: Fjärdhundra Valdistrikt: Västerlövsta Östra - Huddunge Valdistrikt: By Valdistrikt: Östervåla Valdistrikt: Kila - Fläckebo Valdistrikt: Västerfärnebo - Västerbykil Valdistrikt: Möklinta Valdistrikt: Tärnsjö Valdistrikt: Österfärnebo Valdistrikt: Hedesunda S

http://www.val.se