Val till kommunfullmäktige i Heby - Ålder och kön - Heby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Harbo 1192 19,0% 31,1% 24,2% 25,7% 7,1% 52,8% 47,2% 3,3%  
Morgongåva 1958 17,4% 31,2% 24,4% 27,1% 6,9% 49,4% 50,6% 5,2%  
Tärnsjö 1762 16,1% 23,6% 28,6% 31,7% 6,4% 51,0% 49,0% 3,5%  
Västerlövsta Västra - Enåker 1872 16,2% 25,3% 27,9% 30,6% 6,4% 51,2% 48,8% 4,9%  
Västerlövsta Östra - Huddunge 1815 17,8% 25,6% 25,7% 31,0% 6,6% 51,1% 48,9% 2,9%  
Östervåla 2243 18,8% 23,1% 26,9% 31,2% 6,2% 51,9% 48,1% 2,3%  
Heby 10842 17,5% 26,3% 26,4% 29,8% 6,6% 51,1% 48,9% 3,7%

http://www.val.se