2014-06-24 15:25:16

Val till kommunfullmäktige - Karta - Östhammar

Vid val till kommunfullmäktige visar kartorna län, kommuner, kommunvalkretsar och valdistrikt.

Karta över $namn Valdistrikt: Östhammars centrum Valdistrikt: 302 Östra Björklinge Valdistrikt: Hallsta Centrum Valdistrikt: 301 Västra Björklinge Valdistrikt: Hallsta Norra Valdistrikt: Kristinelund Valdistrikt: Alunda tätort Valdistrikt: Ed Valdistrikt: Tierps köping södra Valdistrikt: Gimo Västra Valdistrikt: 326 Vattholma Valdistrikt: Örbyhus Valdistrikt: Älmsta Valdistrikt: 366 Tuna Valdistrikt: Häverö Valdistrikt: Öregrund Valdistrikt: 365 Stavby Valdistrikt: 304 Viksta Valdistrikt: 304 Viksta Valdistrikt: 364 Rasbokil Valdistrikt: Gårdskär Valdistrikt: Österbybruk-Morkarla Valdistrikt: Herräng Valdistrikt: 327 Skyttorp-Tensta Valdistrikt: 303 Björklinge glesbygd Valdistrikt: Söderby Karl Valdistrikt: Vendel Valdistrikt: Tobo Valdistrikt: Vallskoga Valdistrikt: Gimo, Hökhuvud-Vattensta Valdistrikt: Månkarbo Valdistrikt: Söderön Valdistrikt: Kyrkbyn Valdistrikt: 387 Faringe-Bladåker Valdistrikt: Väddö Södra Valdistrikt: Österbybruk, Dannemora-Film Valdistrikt: Västland-Karlholm Valdistrikt: Hargshamn Valdistrikt: Edebo-Ununge Valdistrikt: Alunda-Ekeby Valdistrikt: Väddö Norra Valdistrikt: Skärplinge Valdistrikt: Norrskedika-Valö-Forsmark Valdistrikt: Hållnäs Valdistrikt: Gräsö

http://www.val.se