Val till kommunfullmäktige i Östhammar - Ålder och kön - Östhammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alunda tätort 1737 20,6% 30,2% 21,3% 27,9% 7,0% 48,7% 51,3% 1,7%  
Alunda-Ekeby 1582 16,0% 29,6% 30,0% 24,4% 6,6% 52,9% 47,1% 1,5%  
Ed 1204 15,7% 27,2% 25,4% 31,7% 6,2% 52,2% 47,8% 2,7%  
Gimo, Hökhuvud-Vattensta 1325 17,7% 25,8% 25,7% 30,8% 8,0% 51,5% 48,5% 3,0%  
Gimo Västra 1388 23,2% 26,9% 21,5% 28,5% 8,4% 49,3% 50,7% 8,1%  
Gräsö 595 8,9% 21,0% 27,2% 42,9% 3,9% 54,6% 45,4% 1,2%  
Hargshamn 697 10,6% 21,1% 31,0% 37,3% 3,4% 54,4% 45,6% 2,3%  
Kristinelund 1572 19,9% 30,5% 25,1% 24,4% 6,8% 50,3% 49,7% 3,3%  
Norrskedika-Valö-Forsmark 1168 16,2% 23,6% 31,1% 29,1% 6,3% 53,1% 46,9% 2,1%  
Söderön 511 10,0% 18,4% 34,6% 37,0% 3,3% 54,0% 46,0% 1,6%  
Öregrund 1591 13,9% 24,2% 25,5% 36,4% 5,2% 51,1% 48,9% 2,0%  
Österbybruk, Dannemora-Film 1588 18,0% 28,5% 25,1% 28,3% 6,7% 51,6% 48,4% 4,5%  
Österbybruk-Morkarla 1315 20,8% 26,5% 24,1% 28,6% 6,7% 50,7% 49,3% 4,0%  
Östhammars centrum 1134 18,8% 19,3% 19,9% 42,0% 5,0% 45,5% 54,5% 1,3%  
Östhammars kommun 17407 17,4% 26,2% 25,6% 30,8% 6,3% 51,0% 49,0% 3,0%

http://www.val.se