2014-06-24 15:25:16

Val till kommunfullmäktige - Karta - Norra

Vid val till kommunfullmäktige visar kartorna län, kommuner, kommunvalkretsar och valdistrikt.

Karta över $namn Valdistrikt: Visby Bingeby Valdistrikt: Visby Norr Valdistrikt: Visby Yttre Furulund Valdistrikt: Visby Öster Valdistrikt: Visby Pilhagen/Gråbo Valdistrikt: Visby Furulund Valdistrikt: Visby Länna Valdistrikt: Visby Djuplunda/Södervärn Valdistrikt: Visby Söder Valdistrikt: Visby Terra Nova Valdistrikt: Visby A7/Östra Vi Valdistrikt: Visby Innerstaden Valdistrikt: Visby Skarphäll/Östra Vi Valdistrikt: Visby Visborgsst/Halsjärnet Valdistrikt: Visby Galgberget/Snäck Valdistrikt: Klinte Valdistrikt: Västerhejde Valdistrikt: Roma Valdistrikt: Slite Othem/Boge Valdistrikt: Stenkumla Valdistrikt: Endre Valdistrikt: Väskinde Valdistrikt: Slite Othem/Hellvi Valdistrikt: Fardhem Valdistrikt: Eskelhem Valdistrikt: Stånga Valdistrikt: Vänge Valdistrikt: Dalhem Valdistrikt: Sanda Valdistrikt: Vallstena Valdistrikt: Eksta Valdistrikt: Fårö Valdistrikt: Tingstäde Valdistrikt: Kräklingbo Valdistrikt: Garde Valdistrikt: Fårösund Valdistrikt: Lärbro

http://www.val.se