Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalhem 985 17,6% 33,8% 25,5% 23,1% 6,3% 51,6% 48,4% 1,5%  
Endre 970 16,5% 33,3% 29,6% 20,6% 6,4% 52,9% 47,1% 2,4%  
Fårö 454 12,3% 14,3% 29,7% 43,6% 4,4% 49,6% 50,4% 0,9%  
Fårösund 1096 15,1% 19,1% 27,5% 38,3% 5,6% 50,7% 49,3% 2,5%  
Kräklingbo 827 12,7% 19,0% 28,8% 39,5% 5,7% 51,4% 48,6% 1,5%  
Lärbro 1119 14,6% 25,0% 27,2% 33,2% 5,2% 52,8% 47,2% 2,1%  
Roma 1194 17,2% 28,2% 22,7% 31,9% 5,9% 47,6% 52,4% 1,1%  
Slite Othem/Boge 1031 17,2% 23,2% 24,1% 35,6% 6,1% 48,9% 51,1% 3,1%  
Slite Othem/Hellvi 858 12,8% 27,0% 27,0% 33,1% 4,0% 52,4% 47,6% 2,4%  
Tingstäde 1278 15,6% 30,2% 26,5% 27,7% 5,4% 51,1% 48,9% 1,8%  
Vallstena 1088 16,2% 31,2% 26,2% 26,5% 7,0% 52,6% 47,4% 1,9%  
Vänge 945 20,6% 28,9% 27,8% 22,6% 6,7% 51,7% 48,3% 1,6%  
Väskinde 1629 17,0% 34,1% 27,1% 21,8% 6,0% 50,2% 49,8% 1,2%  
Norra 13474 16,0% 27,7% 26,7% 29,6% 5,8% 51,0% 49,0% 1,8%

http://www.val.se