Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Fårö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fårö 454 12,3% 14,3% 29,7% 43,6% 4,4% 49,6% 50,4% 0,9%  
Summa 454 12,3% 14,3% 29,7% 43,6% 4,4% 49,6% 50,4% 0,9%

http://www.val.se