Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Roma

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Roma 1194 17,2% 28,2% 22,7% 31,9% 5,9% 47,6% 52,4% 1,1%  
Summa 1194 17,2% 28,2% 22,7% 31,9% 5,9% 47,6% 52,4% 1,1%

http://www.val.se