Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Endre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Endre 970 16,5% 33,3% 29,6% 20,6% 6,4% 52,9% 47,1% 2,4%  
Summa 970 16,5% 33,3% 29,6% 20,6% 6,4% 52,9% 47,1% 2,4%

http://www.val.se