Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Kräklingbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kräklingbo 827 12,7% 19,0% 28,8% 39,5% 5,7% 51,4% 48,6% 1,5%  
Summa 827 12,7% 19,0% 28,8% 39,5% 5,7% 51,4% 48,6% 1,5%

http://www.val.se