Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Slite Othem/Hellvi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slite Othem/Hellvi 858 12,8% 27,0% 27,0% 33,1% 4,0% 52,4% 47,6% 2,4%  
Summa 858 12,8% 27,0% 27,0% 33,1% 4,0% 52,4% 47,6% 2,4%

http://www.val.se