Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Fårösund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fårösund 1096 15,1% 19,1% 27,5% 38,3% 5,6% 50,7% 49,3% 2,5%  
Summa 1096 15,1% 19,1% 27,5% 38,3% 5,6% 50,7% 49,3% 2,5%

http://www.val.se