Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Väskinde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Väskinde 1629 17,0% 34,1% 27,1% 21,8% 6,0% 50,2% 49,8% 1,2%  
Summa 1629 17,0% 34,1% 27,1% 21,8% 6,0% 50,2% 49,8% 1,2%

http://www.val.se