2014-06-24 15:25:16

Val till kommunfullmäktige - Karta - Garde

Vid val till kommunfullmäktige visar kartorna län, kommuner, kommunvalkretsar och valdistrikt.

Karta över $namn Valdistrikt: Hemse/Rone Valdistrikt: Fardhem Valdistrikt: Stånga Valdistrikt: Vänge Valdistrikt: Sanda Valdistrikt: Kräklingbo Valdistrikt: Garde

http://www.val.se