Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Garde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Garde 1108 17,2% 25,2% 29,7% 27,9% 6,0% 53,1% 46,9% 1,3%  
Summa 1108 17,2% 25,2% 29,7% 27,9% 6,0% 53,1% 46,9% 1,3%

http://www.val.se