Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Burgsvik 830 14,7% 15,9% 28,6% 40,8% 5,1% 52,3% 47,7% 1,4%  
Eksta 739 14,7% 21,8% 31,4% 32,1% 5,5% 52,4% 47,6% 1,2%  
Eskelhem 1317 13,9% 27,3% 29,5% 29,4% 5,6% 52,0% 48,0% 1,7%  
Fardhem 711 19,0% 23,9% 30,1% 27,0% 7,5% 49,2% 50,8% 1,4%  
Garde 1108 17,2% 25,2% 29,7% 27,9% 6,0% 53,1% 46,9% 1,3%  
Havdhem 997 15,4% 22,2% 28,5% 33,9% 7,3% 51,0% 49,0% 1,9%  
Hemse/Alva 1132 17,5% 18,0% 23,9% 40,5% 4,3% 45,9% 54,1% 1,3%  
Hemse/Rone 858 17,4% 22,4% 29,5% 30,8% 5,4% 51,4% 48,6% 1,7%  
Klinte 1282 15,1% 25,0% 22,7% 37,2% 5,9% 49,0% 51,0% 1,6%  
Sanda 1143 14,9% 29,1% 28,3% 27,6% 5,6% 51,7% 48,3% 1,8%  
Stenkumla 1049 18,8% 32,6% 27,3% 21,4% 6,2% 51,0% 49,0% 0,5%  
Stånga 1037 14,4% 21,9% 27,3% 36,5% 6,8% 51,9% 48,1% 1,4%  
Västerhejde 1756 15,5% 36,0% 22,6% 25,9% 5,5% 49,7% 50,3% 1,8%  
Södra 13959 15,9% 25,6% 27,1% 31,3% 5,8% 50,7% 49,3% 1,5%

http://www.val.se