Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Eskelhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eskelhem 1317 13,9% 27,3% 29,5% 29,4% 5,6% 52,0% 48,0% 1,7%  
Summa 1317 13,9% 27,3% 29,5% 29,4% 5,6% 52,0% 48,0% 1,7%

http://www.val.se