Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Klinte

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klinte 1282 15,1% 25,0% 22,7% 37,2% 5,9% 49,0% 51,0% 1,6%  
Summa 1282 15,1% 25,0% 22,7% 37,2% 5,9% 49,0% 51,0% 1,6%

http://www.val.se