Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Fardhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fardhem 711 19,0% 23,9% 30,1% 27,0% 7,5% 49,2% 50,8% 1,4%  
Summa 711 19,0% 23,9% 30,1% 27,0% 7,5% 49,2% 50,8% 1,4%

http://www.val.se