Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Sanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sanda 1143 14,9% 29,1% 28,3% 27,6% 5,6% 51,7% 48,3% 1,8%  
Summa 1143 14,9% 29,1% 28,3% 27,6% 5,6% 51,7% 48,3% 1,8%

http://www.val.se