Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Hemse/Rone

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hemse/Rone 858 17,4% 22,4% 29,5% 30,8% 5,4% 51,4% 48,6% 1,7%  
Summa 858 17,4% 22,4% 29,5% 30,8% 5,4% 51,4% 48,6% 1,7%

http://www.val.se