Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Hemse/Alva

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hemse/Alva 1132 17,5% 18,0% 23,9% 40,5% 4,3% 45,9% 54,1% 1,3%  
Summa 1132 17,5% 18,0% 23,9% 40,5% 4,3% 45,9% 54,1% 1,3%

http://www.val.se