Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Eksta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eksta 739 14,7% 21,8% 31,4% 32,1% 5,5% 52,4% 47,6% 1,2%  
Summa 739 14,7% 21,8% 31,4% 32,1% 5,5% 52,4% 47,6% 1,2%

http://www.val.se