Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Västerhejde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerhejde 1756 15,5% 36,0% 22,6% 25,9% 5,5% 49,7% 50,3% 1,8%  
Summa 1756 15,5% 36,0% 22,6% 25,9% 5,5% 49,7% 50,3% 1,8%

http://www.val.se