Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Burgsvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Burgsvik 830 14,7% 15,9% 28,6% 40,8% 5,1% 52,3% 47,7% 1,4%  
Summa 830 14,7% 15,9% 28,6% 40,8% 5,1% 52,3% 47,7% 1,4%

http://www.val.se